bb

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย
37 หมู่ 7 อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
E-mail : j1404@itd.co.th
โทร : 036-670-470-2, 036-377-949-52  โทรสาร : 036-670-473

homebar
bar_activity
LOGOITD.png
act1_1
act4_3
act3_2.jpg

ถวายเทียนเข้าพรรษา
2 กรกฎาคม 2560

การแข่งขันฟุตซอล ระหว่าง ทีมตัวแทนศูนย์ฯ กับ ทีมอำเภอวิหารแดง
21 มิถุนายน 2560
การลอกคลองให้แก่ชุมชน
26 มิถุนายน 2560
Thai Eng
act2_1

โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
20 กรกฎาคม 2560

act5_6.jpg
act6_4.jpg

ตรวจสุขภาพพนักงาน
25 พฤษภาคม 2560

ปลูกต้นดาวเรืองร่วมกับชุมชน
17 สิงหาคม 2560