bb

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย
37 หมู่ 7 อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
E-mail : j1404@itd.co.th
โทร : 036-670-470-2, 036-377-949-52  โทรสาร : 036-670-473

homebar
LOGOITD
ลำดับ
ตำแหน่ง
จำนวน
คุณวุฒิ
1
วิศวกร
7
ป.ตรี วิศวกร สาขาโยธา, สาขาไฟฟ้า, สาขาอุตสาหกรรม
2
ช่างไฟฟ้า
2
ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
3
ผู้ช่วยช่างเชื่อม
52
ปวช., ปวส. สาขาช่างเชื่อม
4
ขับรถเทรลเลอร์
12
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
5
ขับรถ 6, 10 ล้อ รถเฮี๊ยบ
8
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
6
พนักงานฝ่ายผลิต
92
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
7
ช่างกลึง
1
ปวส. เครื่องกล
8
ผู้ควบคุมคุณภาพ
13
ม.6, ปวช., ปวส. สาขาก่อสร้าง, โยธา
9
ช่างปูน
8
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
10
ขับรถบริการ
5
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
11
โฟร์แมน
9
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
12
ผู้ช่วยช่างเหล็ก
20
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
13
ควบคุมเครนเดินราง
25
ม.6, ปวช, ปวส
14
ขับรถดั๊มพ์, ขับรถบด, ขับรถน้ำ
9
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
15
พนักงานโรงผสมคอนกรีต
4
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
16
ขับ Tower Crane
2
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
17
ขับรถบรรทุกน้ำมัน
1
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
18
ขับรถทรานสิท
3
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
19
พนักงานรักษาความปลอดภัย
2
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
20
พนักงานควบคุมเครื่องจักร
5
ปวช, ปวส สาขาเครื่องกล
text_jobs
jobs_boy
bg_jobs
Thai Eng