bb

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย
37 หมู่ 7 อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
E-mail : j1404@itd.co.th
โทร : 036-670-470-2, 036-377-949-52  โทรสาร : 036-670-473

homebar
LOGOITD
ลำดับ
ตำแหน่ง
จำนวน
คุณวุฒิ
1
วิศวกรไฟฟ้า
3
ป.ตรี วิศวกร สาขาไฟฟ้า
2
ช่างไฟฟ้า
3
ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
3
ผู้ช่วยช่างเชื่อม
5
ปวช., ปวส. สาขาช่างเชื่อม
4
ขับรถเทรลเลอร์
12
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
5
ขับรถ 6, 10 ล้อ รถเฮี๊ยบ
8
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
6
พนักงานฝ่ายผลิต
59
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
7
เทคนิเชียน
1
ม.6, ปวช, ปวส มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
8
ผู้ควบคุมคุณภาพ
16
ม.6, ปวช., ปวส. สาขาก่อสร้าง, โยธา
9
ช่างปูน
8
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
10
ขับรถบริการ
5
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
11
โฟร์แมน
19
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
12
ผู้ช่วยช่างเหล็ก
5
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
13
ควบคุมเครนเดินราง
16
ม.6, ปวช, ปวส
14
ขับรถดั๊มพ์, ขับรถบด, ขับรถน้ำ
7
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
15
พนักงานโรงโม่
2
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
16
ขับ Tower Crane
2
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
17
ขับรถบรรทุกน้ำมัน
1
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
18
ช่างเชื่อม
2
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
19
พนักงานรักษาความปลอดภัย
2
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
text_jobs
jobs_boy
bg_jobs
Thai Eng