bb

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย
37 หมู่ 7 อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
E-mail : j1404@itd.co.th
โทร : 036-670-470-2, 036-377-949-52  โทรสาร : 036-670-473

homebar
LOGOITD
ลำดับ
ตำแหน่ง
จำนวน
คุณวุฒิ
1
วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกร IT
3
ป.ตรี วิศวกร สาขาไฟฟ้า
2
วิศวกรเครื่องกล
1
ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
1
ป.ตรี สาขาอุตสาหการ
4
ช่างไฟฟ้า
4
ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า
5
เสมียน
1
ม.6,ปวช., ปวส.
6
ขับรถเทรลเลอร์
12
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
7
ขับรถ 6, 10 ล้อ รถเฮี๊ยบ
9
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
8
เทคนิเชียน
18
ม.6, ปวช, ปวส มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
9
ผู้ควบคุมคุณภาพ
3
ม.6, ปวช., ปวส. สาขาก่อสร้าง, โยธา
10
ช่างปูน
8
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
11
ขับรถบริการ
5
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
12
โฟร์แมน
6
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
13
ผู้ช่วยช่างเหล็ก
30
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
14
ควบคุมเครนเดินราง
15
ม.6, ปวช, ปวส
15
ขับรถดั๊มพ์, ขับรถบด, ขับรถน้ำ
7
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
16
ขับ Tower Crane
2
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
17
ขับรถบรรทุกน้ำมัน
1
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
18
แมคคานิค
7
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
19
พนักงานรักษาความปลอดภัย
5
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
20
พนักงานฝ่ายผลิต
109
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
21
พนักงานควบคุมคุณภาพ
3
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
22
เจ้าหน้าที่บัญชี
1
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
23
พนักงานโรงโม่
2
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
24
ช่างกลึง
1
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
25
พนักงานควบคุมเครื่องจักร
6
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
26
พนักงานแล็บ
1
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
text_jobs
jobs_boy
bg_jobs
Thai Eng