content_product
arrow_subproduct
pc
concrete_pile
box_girder
c_bearer
c_sheetpile
c_sleeper
girder
s_girder
box_girder
precast_c_pile
concrete_sleeper
concrete_bearer
corrugate_sheet_pile
Thai Eng
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดอัดแรง
     ศูนย์อุตสาหกรรมฯ ได้รับผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงหลากหลายชนิด เช่น เสาเข็ม มอก. ขนาด 15x15 ซม. ถึง 52x52 ซม., คานสะพาน, แผ่นพื้น, สะพานลอย, สะพานรถไฟ, เสา, คาน ฯลฯ โดยมีวิธีผลิต 2 ประเภท คือ Post-Tension และ Pre-Tension

 

คุณสมบัติของวัสดุ
bl คอนกรีต
ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อได้ส่วนผสมที่มีคุณภาพ โดยคอนกรีตที่นำมา มีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 350 กก./ซม. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด ø 15 ซม. x 30 ซม. ที่อายุ 28 วัน
bl ลวดอัดแรงและเหล็กเสริม

     ที่ศูนย์อุตสาหกรรมฯ ได้ใช้วัสดุที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยลวดอัดแรงได้รับ มอก. 420-2534 และ มอก. 95-2534 รวมทั้งเหล็กเสริมได้รับ มอก. 24-2527 และ 20-2527

bgsub
backsub