content_product
rebar
arrow_subproduct
rebar2
rebar3
Thai Eng

บริการงานตัดและดัดเหล็กเสริมคอนกรีต
     โรงผลิตเหล็กเสริมคอนกรีตของศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย ได้เพิ่ม
การบริการตัดและดัดเหล็กเสริมคอนกรีต ตามความต้องการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยพร้อมกับบริการจัดส่งให้ถึงหน่วยงานสำหรับใช้กับงาน
ก่อสร้างทุกประเภท และเป็นการช่วยหน่วยงานให้สามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะสามารถช่วยท่าน
bl ลดต้นทุนแรงงาน และเครื่องจักรในการตัด และตัดเหล็กเสริม
bl ลดพื้นที่ Stock เหล็กที่หน้างาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีพื้นที่ก่อสร้างจำกัด
bl ช่วยลดภาระเรื่องเศษเหล็กที่เหลือใช้ของหน่วยงาน
bl ป้องกันปัญหาการสูญหายของเหล็กหน้างาน

เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการบริการเหล็กตัด
และดัด (Cut & Bend )

     1. แจ้งความต้องการใช้บริการตัด และดัด สำเร็จรูปให้ทางศูนย์อุตสาหกรรมฯ
     2. ทำรายการสินค้า (Bar Cut List) ส่งให้ทางศูนย์อุตสาหกรรมฯ
     3. ยืนยันรายละเอียดสินค้าและจัดทำแผนจัดส่งล่วงหน้าให้กับ
ทางศูนย์อุตสาหกรรมฯ
     4. ทางหน่วยงาน จัดเตรียมพื้นที่ , เครื่องจักร . อุปกรณ์ เพื่อรับและวางสินค้า
bgsub
backsub