content_product
rc
arrow_subproduct
c_block3
คุณสมบัติวัสดุ
bl คอนกรีต
   bl_dot ส่วนผสมของคอนกรีต ใช้ผสมด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1
   bl_dot ส่วนคละของขนาดเม็ดกรวด หรือหินทราย ได้ส่วนสัมพันธ์ตามเกณฑ์กำหนด
   bl_dot กำลังอัดประลัยของคอนกรีต อยู่ระหว่าง 20-140 กก./ตารางเซนติเมตร ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

bl กระบวนการผลิต
     เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีส่วนคละที่เหมาะสมจากวัสดุคุณภาพดี คัดเกรด มั่นคง แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน ผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีการควบคุมอัตราส่วนผสมของวัสดุอย่างแม่นยำ และอัดแน่นด้วยระบบไฮดรอลิค ได้ขนาดและมีความแข็งแรงเท่ากันทุกก้อน ไม่แตกหักง่าย ทำให้สะดวกในการก่อได้ระนาบเดียวกัน พร้อมทั้งประหยัดปูนก่อ และปูนฉาบ การขนส่งทำให้สะดวกเพราะบรรจุบนพาเลทไม้ ใช้รถโฟล์กลิฟท์ หรือใช้รถเครนยกขนส่งทีละพาเลท สะดวกรวดเร็ว ตรวจนับได้ง่าย
c_block4
c_block5
c_block6
more
Thai Eng
bgsub
backsubnextsub