เรือนเพาะชำพันธุ์ไม้

บริษัทฯ ก่อตั้งแปลงเพาะพันธุ์ไม้เพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์สำหรับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ,โครงการหมู่บ้าน
นักกีฬายิมเนเซี่ยมสำหรับเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2541) และโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้นเรือนเพาะพันธุ์ไม้นี้อยู่ติดกับบริเวณ Compound “B” มีเนื้อที่ 18 ไร่ พันธุ์ไม้ต่างๆ ถูกนำมาเลี้ยงในแปลงเพาะพันธุ์ไม้ ส่วนไม้พุ่ม และไม้คลุมดินนั้นถูกเพาะเลี้ยงจากเมล็ด หรือต้นเล็กๆและเลี้ยงจนได้ขนาดเหมาะสมแก่การใช้งาน

 

nr03
nr01
nr04
Thai Eng
bgsub
homesub