content_product
rolledwire_nails
arrow_subproduct
rolled_wire1
nails1
rolledwire
Thai Eng
nails3
     โรงงานมีเครื่องจักรและเตาอบ สำหรับการผลิตลวดผูกเหล็ก เพื่อใช้เป็นลวดผูกเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง ตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าลวดผูกเหล็กได้ถึง 30% โดยมีการผลิตเพื่อใช้ในศูนย์อุตสาหกรรมฯ และส่งให้โครงการ
ต่าง ๆ ของบริษัทผ่านทางคลังพัสดุกลางและจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป
     นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรผลิตตะปูดอกไม้ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถรับผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สั่งซื้อ
เครื่องผลิตตะปู
เครื่องรีดลวดผูกเหล็ก
bgsub
backsub