content_product
transport1
transport3
transport2
Thai Eng

ITD LOGISTICS

     
ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วไปและสินค้าที่เป็นชิ้นงานขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ด้วยนโยบาย ดี เร็ว ถูก โดยพนักงานผู้ชำนาญการด้านขนส่งมากกว่า 20 ปี เรามีรถบริการหลายประเภท ได้แก่ รถหกล้อ, รถสิบล้อ, รถหกล้อติดเครน, รถสิบล้อติดเครน, รถบรรทุกกึ่งพ่วงพื้นเรียบ, รถบรรทุกกึ่งพ่วงมีข้างเสริม, รถบรรทุกกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว, รถกึ่งพ่วงหางพิเศษ 5 เพลา, 7 เพลา และ 14 เพลา สามารถขนส่งสินค้าตรงถึงจุดหมายปลายทาง สินค้าไม่เสียหายและทันเวลา

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย

     เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นที่เชื่อมั่น
ของทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงเห็นความสำคัญของงานบริการด้านขนส่ง
ดำเนินการบริหารจัดการงานขนส่ง
ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน
เราพร้อมที่จะให้บริการทุุกรูป แบบทุกพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการ
และความไว้วางใจของลูกค้า ทั้งทางด้านการผลิตและขนส่ง

ITDLOGIS
bgsub
backsub