bb

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย
37 หมู่ 7 อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
E-mail : j1404@itd.co.th
โทร : 036-670-470-2, 036-377-949-52  โทรสาร : 036-670-473

homebar
bar_activity
LOGOITD.png
act1_1
act4_3
act3_2.jpg
อบรม มารยาทในการรับโทรศัพท์
14 กรกฎาคม 2560
อบรม ความรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ
19 มิถุนายน 2560

อบรม ระบบการควบคุมเอกสาร
23 มิถุนายน 2560

Thai Eng
act2_1
อบรม เทคนิคการสอนงาน
26 กรกฎาคม 2560
act5_6.jpg
act6_4.jpg

อบรม ผู้ปฏิบัตหน้าที่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้้บังคับ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
15 มิถุนายน 2560


อบรม ความรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ
14 สิงหาคม2560