bb

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย
37 หมู่ 7 อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150
E-mail : j1404@itd.co.th
โทร : 036-670-470-2, 036-377-949-52  โทรสาร : 036-670-473

homebar
bar_activity
LOGOITD.png
act1_1
act4_3
act3_2.jpg
อบรม ดับเพลิงขั้นต้น
2 พฤศจิกายน 2560
อบรม ความรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ (พนักงานพม่า)
25 ตุลาคม 2560

อบรม การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
1 พฤศจิกายน 2560

Thai Eng
act2_1

อบรม ความรู้ความปลอดภัย
พนักงานขับรถขนส่ง
10 พฤศจิกายน 2560

act5_6.jpg
act6_4.jpg

อบรม ผู้ปฏิบัตหน้าที่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้้บังคับ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
12 ตุลาคม 2560


อบรม ความรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ (พนักงานพม่า)
18 พฤศจิกายน 2560